Πλατινένια διάκριση για τη Novartis Hellas από τον Εθνικό Δείκτη Εταιρικής Ευθύνης (CR Index)