Υποστηρίζoντας τη φυλετική ισότητα και τη δικαιοσύνη ως μια Novartis