Προώθηση ψηφιακών προσεγγίσεων και προσεγγίσεων βάσει δεδομένων για την υγεία του πληθυσμού