ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ Α ΠΟ ΤΗ NOVARTIS HELLAS