Το πρόγραμμα «Είσαι γυναίκα. Είσαι δύναμη!» στη Θεσσαλονίκη