Τετραπλή Ασημένια Διάκριση για τη Novartis Hellas στα HR Awards 2020