Το πρόγραμμα Sandoz “Healthcare Access Challenge” (HACk) επανέρχεται, αναζητώντας ψηφιακές λύσεις για τις προκλήσεις πρόσβασης στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε τοπικό επίπεδο