Ο συνδυασμός ινδακατερόλης/γλυκοπυρρονίου της εταιρείας Νovartis είναι σταθερά αποτελεσματικότερος από τον συνδυασμό σαλμετερόλης/φλουτικαζόνης στη μείωση των παροξύνσεων της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ) σε διαφορετικές ομάδες ασθενών