Η Novartis ανακοινώνει τα αποτελέσματα δύο μεγάλων μελετών για τη σημαντική αποτελεσματικότητα της σεκουκινουμάμπης σε ασθενείς με Αγκυλοποιητική Σπονδυλίτιδα