Ο ΟΜΙΛΟΣ NOVARTIS ΕΚΔΙΔΕΙ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2015