Νέα δεδομένα της Novartis δείχνουν ότι το Secukinumab είναι σημαντικά ανώτερο σε σχέση με το Ustekinumab