Νέα πανευρωπαϊκή έρευνα σε γυναίκες με προχωρημένο καρκίνο του μαστού