Νέα διάκριση του τμήματος Ογκολογίας της Novartis Hellas με την κατάκτηση «Corporate Affairs Excellence Award»