Νέα δεδομένα δείχνουν ότι η πλειοψηφία των ασθενών που λαμβάνει Σεκουκινουμάμπη διατηρούν καθαρό ή σχεδόν καθαρό δέρμα για έως και 3 έτη