Νέα δεδομένα από τις κλινικές μελέτες φάσης ΙΙΙ FREEDOMS και FREEDOMS ΙΙ ενισχύουν τη μακροχρόνια αποτελεσματικότητα της Φινγκολιμόδης