Νέα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο ECTRIMS δείχνουν όφελος της φινγκολιμόδης στην εξέλιξη της αναπηρίας στα 10 έτη και μείωση του κινδύνου εξέλιξης στη Δευτεροπαθώς Προϊούσα ΠΣ