Μελέτη της Νovartis υπό πραγματικές συνθήκες καταδεικνύει ότι ποσοστό σχεδόν 50% των ασθενών με χρόνια κνίδωση δε λαμβάνει καμία θεραπεία, παρά το σημαντικό φορτίο της νόσου