Ολοκληρώθηκε η Α’ φάση του προγράμματος κοινωνικής υπευθυνότητας σε απομακρυσμένα και ακριτικά νησιά της Ελλάδας