Η Ομάδα Εργασίας για την Ψηφιακή Υγεία της Επιτροπής Ευρυζωνικότητας προτρέπει σε ψηφιακές λύσεις με στόχο την αντιμετώπιση της μεγαλύτερης υγειονομικής πρόκλησης του κόσμου