Η Νovartis λαμβάνει θετική γνωμοδότηση από την Επιτροπή Φαρμάκων για Ανθρώπινη Χρήση (CHMP) για την κανακινουμάμπη για τη θεραπεία σπάνιων νοσημάτων σε ενήλικες και παιδιά που ονομάζονται Σύνδρομα Περιοδικού Πυρετού