Η Novartis και εταιρείες βιοεπιστημών συντάσσονται στο πλευρό του Ιδρύματος Bill & Melinda Gates συνεισφέροντας την τεχνογνωσία και τις εγκαταστάσεις τους στην μάχη κατά της πανδημίας λόγω του COVID-19