Η Novartis ενισχύει τη δέσμευσή της για την πρόσβαση των ασθενών, τιμολογώντας ένα συνδεδεμένο με τη βιωσιμότητα ομόλογο ύψους 1,85 δις ευρώ