Η Novartis διευρύνει τη συμμαχία με τη Science 37 για την υλοποίηση του προγράμματος εξ αποστάσεως κλινικών δοκιμών