Η Novartis ανακοίνωσε δεδομένα τα οποία δείχνουν ότι περισσότεροι από το 50% των επιλέξιμων ασθενών, με θετική στο χρωμόσωμα Φιλαδέλφειας (Ph+) χρόνια μυελογενή λευχαιμία (ΧΜΛ), παραμένουν σε κατάσταση ύφεσης άνευ αγωγής (TFR), μετά τη διακοπή του Nilotin