Η Novartis ανακοινώνει φιλόδοξους στόχους ESG για να αυξήσει την πρόσβαση στα φάρμακα και να επιτύχει πλήρως ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα