Η δέσμευση της Novartis Hellas στους ασθενείς κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19