Το φάρμακο nilotinib της Novartis λαμβάνει έγκριση από την ΕΕ να συμπεριληφθουν τα δεδομένα Ύφεσης χωρίς Θεραπευτική Αγωγή (TFR) στην ένδειξη του προϊόντος