Διάκριση της Novartis Hellas στα Digital Media Awards