«Δικαίωμα στην Υγεία» Συνέχιση της εκστρατείας ενημέρωσης από τη Novartis Ηellas,σε συνεργασία με την Ιατρική Εταιρία Αθηνών, εστιασμένη στις κλινικές μελέτες.