Διάκριση της Novartis Hellas στα Prix Galien Greece 2019