Η σεκουκινουμάμπη έδειξε υπεροχή έναντι της ουστεκινουμάμπης στην επίτευξη και διατήρηση καθαρού ή σχεδόν καθαρού δέρματος για τους ασθενείς με ψωρίαση