«ΒΗΜΑ ΜΠΡΟΣΤΑ»: Συνεχίζεται η Εκστρατεία Ενημέρωσης για την Αγκυλοποιητική Σπονδυλαρθρίτιδα από τη Novartis Hellas, με την αιγίδα της Επιστημονικής Εταιρίας για τη Μυοσκελετική Υγεία (ΕΠΕΜΥ)