«ΒΗΜΑ ΜΠΡΟΣΤΑ»: Εκστρατεία Ενημέρωσης για την Αγκυλοποιητική Σπονδυλαρθρίτιδα με την αιγίδα της Επιστημονικής Εταιρίας για τη Μυοσκελετική Υγεία (ΕΠΕΜΥ)