«Ανοιχτά Φτερά»: Τα φτερά τους στο ψηφιακό μέλλον άνοιξαν δεκάδες νέοι/ες