«Ανοιχτά Φτερά»: Έναρξη του προγράμματος ενίσχυσης της νεανικής απασχολησιμότητας