Εταιρείες Επιστημών Ζωής και το Ίδρυμα Bill & Melinda Gates: Κοινό ανακοινωθέν